information om skizofreni

Temaaften om Skizofreni i Grindsted – 9. maj 2016

Temaaftenen giver information om sygdommen og er henvendt til alle, der er berørt af eller interesseret i at vide mere om skizofreni. Ambulantsygeplejerske Henning Kiel...

Forskellen på skizofreni og personlighedsspaltning?

Mange har nok set film som "Fight Club" eller "Me, myself and Irene" og derfra fået en forestilling om, at skizofrene har flere personligheder. Dette kunne dog ikke være...

Skizofreni og forskning

Forskning Der er forsket meget i både årsagerne til skizofreni, dens udbredelse, tidlig indsats og i medicinering og terapi, som omtalt i tidligere afsnit. Gådefuld...

Skizofreni og fremtidsudsigterne

Hvordan er forløbet af sygdommen skizofreni? Omkring 25 % har kun én sygdomsepisode, mens 25 % får et kronisk, livslangt forløb. De resterende 50 % har et forløb mellem...

Behandling af skizofreni med psykoterapi

Antipsykotika og psykoterapi i kombination Man har nu erkendt, at psykoterapi er en vigtig del af behandlingen af skizofreni sammen med medicin. De fleste behøver hjælp...

Medicin mod skizofreni

Klorpromazin kom først Der er i dag enighed om, at behandling med medicin er en vigtig del af behandlingstilbuddet til mennesker med skizofreni. Moderne medicinsk...

Tidlig opsporing af skizofreni

Tidlig diagnose Der er god grund til at tro, tidlig opsporing og behandling af skizofreni kan medføre et mindre smertefuldt forløb. Forskning har således vist, at...

Hvordan stilles diagnosen skizofreni

Diagnostik Diagnosen skizofreni stilles ved, at psykiateren vurderer bestemte tegn eller symptomer. Disse viser sig ved ændringer i en persons adfærd, følelsesliv og...

Årsager til skizofreni

Øget sårbarhed Skizofreni er formentlig flere forskellige lidelser og ikke en enkelt sygdom. Meget tyder på, at lidelsen har klare biologiske årsager. En kombination af...

Symptomer på skizofreni

Hvad er skizofreni? Skizofreni er en psykisk sygdom, der omfatter en gruppe psykologiske forstyrrelser, såsom vrangforestillinger, hallucinationer, taleforstyrrelser og...

Forekomsten af skizofreni

Hvad er skizofreni? Ordet skizofreni betyder egentlig "spaltet sind". Det er dog en meget dårlig og forældet betegnelse, fordi der tilsyneladende er sket en spaltning...

Hvad er skizofreni?

Hvad er skizofreni? Skizofreni er en alvorlig psykisk lidelse. Den kendetegnes ved omfattende og karakteristisk ændring i tænkning, tolkning af sanseindtryk og...