peer-støtte

En skizofrens tanker om nutidens peer-uddannelser

Følgende er min uforbeholdne oplevelse og tanker omkring såkaldt "peer-to-peer" støtte med uddannelser etc. hvor tidligere psykisk sårbare, skal rustes til at hjælpe...